"Diệu Ngọc thi Hoa hậu Thế giới là đương nhiên..."