Hồ Ngọc Hà sẽ giữ một trong 3 vị trí quan trọng của The Face phiên bản Việt