Lan Khuê năm nay gặp thiên thời địa lợi, việc giành chiến thắng xem ra đang trong tầm tay.