Lịch sử đã chứng minh, những hoa hậu lặng lẽ đi thi thường hay mang áo gấm về nhà, đoạt giải cao.