Đoạn video "Người Hàn phản ứng trước các sao Việt" gây nhiều sự chú ý trên mạng.