“MẶT THẬT – MẶT GIẢ” CỦA THẢO TRANG KHÁC BIỆT KHÁ XA. LỚP PHẤN PHỦ MANG LẠI LÀN DA TRẮNG SÁNG
VÀ KHÔNG THỂ MỊN MÀNG HƠN CHO NỮ CA SĨ. ĐÔI MẮT VÀ KHUÔN MIỆNG
CỦA CÔ CŨNG RẠNG RỠ HƠN RẤT NHIỀU KHI CÓ MỸ PHẨM