VNBEAUTIES.COM
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Quan hệ bằng miệng - đường tắt dẫn tới ung thư họng

4 posters

Go down

Quan hệ bằng miệng - đường tắt dẫn tới ung thư họng Empty Quan hệ bằng miệng - đường tắt dẫn tới ung thư họng

Bài gửi by Saigon Mon Jul 22, 2013 5:16 pm

http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/song-khoe/nhip-song/quan-he-bang-mieng-duong-tat-dan-toi-ung-thu-hong-2853604.html


[b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"]Cứ 3 người mắc ung thư họng thì 1 người trong đó được xác định nhiễm virus [/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="border: 0px; font-size: 15.199999809265137px; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(0, 79, 139); outline: none; font-family: 'Times New Roman'; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"]HPV[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"][b style="color: rgb(95, 95, 95); font-family: 'Times New Roman'; font-size: 15.199999809265137px; font-weight: bold; background-color: rgb(244, 245, 247);"], một công trình nghiên cứu vừa xác nhận.[/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b][/b]


Viết trên tạp chí Clinical Oncology mới đây, các tác giả cho biết nghiên cứu này đã định lượng mối liên quan giữa HPV với ung thư họng, và cho ra kết quả "ấn tượng".
HPV từ lâu được xem là là nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung, lây truyền qua đường sinh dục hoặc quan hệ đường miệng (oral sex). Có tới 100 loại virus HPV. Hầu hết mọi người đều nhiễm phải virus này ở một thời điểm nào đó trong đời, nhưng trong phần lớn trường hợp, hệ miễn dịch sẽ bảo vệ cơ thể hiệu quả.
Có 2 chủng HPV chủ yếu gây nên ung thư, là HPV-16 và HPV-8. Trong đó, chủng HPV-16 được xem là thủ phạm của khoảng 60% các ca ung thư cổ tử cung, 80% các ca ung thư hậu môn và 60% số ca ung thư miệng.


Quan hệ bằng miệng - đường tắt dẫn tới ung thư họng Ungthu-1374484035_500x0
Virus HPV gây ra hơn 1/3 số ca ung thư vùng hầu họng (khoảng giữa vùng đỏ trong ảnh), theo một nghiên cứu mới nhất. Ảnh: balleralert.com.
Nghiên cứu mới đã tìm hiểu mối liên hệ giữa HPV với dạng ung thư ở vòm sau cổ họng (ung thư hầu họng) trên một nhóm lớn người tham gia. 
Ở đầu khảo sát, tất cả những người này đều khỏe mạnh. Họ được lấy mẫu máu để kiểm tra xem trong máu có mặt kháng thể chống lại protein chủ chốt của virus HPV là E6 hay không. Vai trò của E6 là làm bất hoạt một phần hệ thống bảo vệ cơ thể. Như vậy, nếu trong cơ thể xuất hiện kháng thể, nghĩa là HPV đã vượt qua hàng rào phòng thủ và khiến tế bào thay đổi theo hướng ung thư hóa.
Sau một thời gian dài (có trường hợp hơn 10 năm), mẫu máu của họ tiếp tục được thu thập và so sánh với lần lấy trước đó. Trong số đó, 135 người phát triển ung thư họng, và 1.599 người không mắc ung thư.
Nhóm nghiên cứu từ Đại học Oxford phát hiện 35% số người mắc ung thư họng này có kháng thể chống HPV trong mình, so với chưa đầy 1% trong nhóm người không bị ung thư.
Tiến sĩ Ruth Travis, chuyên gia nghiên cứu ung thư tại Oxford, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết: "Kết quả ấn tượng này cung cấp thêm bằng chứng cho thấy nhiễm HPV-16 có thể là nguyên nhân quan trọng gây ung thư hầu họng".
Còn Sara Hiom - giám đốc cơ quan thông tin y tế của Cơ quan nghiên cứu ung thư Anh, thì nhận định: "HPV là một virus cực kỳ phổ biến. Việc thực hành sex an toàn có thể làm giảm nguy cơ nhiễm hoặc lây truyền HPV, nhưng bao cao su không ngăn ngừa hoàn toàn việc lây nhiễm này".

 
Saigon
Saigon
Typical Member
Typical Member

Beauty Level
Points : 3720534
Diamond x 1
Nam Posts : 3003
Gold Key : Key 1
Location : Europe
Join date : 18/10/2009
Reputation : 9

Về Đầu Trang Go down

Quan hệ bằng miệng - đường tắt dẫn tới ung thư họng Empty Re: Quan hệ bằng miệng - đường tắt dẫn tới ung thư họng

Bài gửi by Sammul Doan Mon Jul 22, 2013 6:03 pm

Mình thấy toàn là font với code.
Sammul Doan
Sammul Doan
Super MODERATOR
Super MODERATOR

Beauty Level
Gold $ x 36
Points : 56901221
Diamond x 36
Nam Posts : 69603
Gold Apple x27
Pouple 6
Gold Key : Key 2
Location : In your hearts!!!
Join date : 16/08/2011
Reputation : 77
O.M.G - Dayana Mendoza!!!
Model - 5

Về Đầu Trang Go down

Quan hệ bằng miệng - đường tắt dẫn tới ung thư họng Empty Re: Quan hệ bằng miệng - đường tắt dẫn tới ung thư họng

Bài gửi by haquocphongvnjp Mon Jul 22, 2013 6:32 pm

Tiếc quá không xem được!!!!!!! Quan hệ bằng miệng - đường tắt dẫn tới ung thư họng 786781
haquocphongvnjp
haquocphongvnjp
Top Poster
Top Poster

Beauty Level
Gold $ x 16
Points : 437873506
Diamond x 1
Nam Posts : 12160
Gold Apple x22
Birthday : 29/09/1986
No Pouple
Gold Key : Key 1
Location : Pleiku - TP HCM
Join date : 19/10/2011
Reputation : 64

Về Đầu Trang Go down

Quan hệ bằng miệng - đường tắt dẫn tới ung thư họng Empty Re: Quan hệ bằng miệng - đường tắt dẫn tới ung thư họng

Bài gửi by Hủ Nam Mon Jul 22, 2013 6:45 pm

Ohm, vậy à
avatar
Hủ Nam
Typical Member
Typical Member

Beauty Level
Gold $ x 23
Points : 1332540
Seek Now
Nam Posts : 4773
Birthday : 09/12/1983
Pouple 6
Join date : 16/05/2010
Reputation : 14
Model - 6

Về Đầu Trang Go down

Quan hệ bằng miệng - đường tắt dẫn tới ung thư họng Empty Re: Quan hệ bằng miệng - đường tắt dẫn tới ung thư họng

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết