Có lẽ rất nhiều người sẽ phải nghi ngờ về khả năng học toán của mình sau khi xem cô bé này tính nhẩm.