Đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, đến thời điểm hiện tại Cục vẫn chưa nhận được hồ sơ đề cử từ phía đơn vị nắm bản quyền - Elite Việt Nam và Nguyễn Thị Loan.