truyện 1:

Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) 20060728082306_56140

Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) 20060728082307_56141

Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) 20060728082307_56142

Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) 20060728082307_56143truyện 2:

Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) Comicgrandma1

Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) Comicgrandma2

Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) Comicgrandma3

Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) Comicgrandma4

1. Thầy giỏi trò tài
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902104007mgu4mtkxzj283274_1

2. Hảo đệ tử Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) Icon_e_smile)
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902104007ntzjmjyxy2325615_1

Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902104007mgjjnjy5ym311316

3. Thiết chưởng


Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902104007zmq3mzcynd290470

Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902104007yza3ndnmzd333443

4. Câu cá kiểu Ô long
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902104007nge4yjm1yt310378

Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902104007y2qwogzinj300979

5. Đừng đùa với cá Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) Icon_e_biggrin


Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902104007mmyzzwm4nm338847


Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902104007zje4ytcyzg320574

6. Tiết kiệm nước
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902104007njhlzdewog338478

7. Thầy lang đa tài
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902104007nzu3ndfkow312900

8. Tài vẽ cùa sư phụ


Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107n2jknjdkmd179196

9. Mắt mờ đầu óc vẫn tinh
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107otk3nwrkyw183146

10. siêu thoát
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107ytk2nzk5yw184250


Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107m2nknmy2yj184129

11. Bản chất khó sửa


Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107mjlhmjrmmw174697

12. Tức cảnh sinh tình
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107yzdmzmnmnt206161
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107ymy4zjbjzj179096

13. Chuyện thường ngày
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107mtkyyjdlzj196864

14. Sốt cả ruột
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107ogqzmtuymd144551

15. Áp dụng sai đối tượng
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107yzk4otnkow212222

16. Đánh dấu
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107nzgxndvhnm188469
update 2h40 15/8/2011

17. Thoát hơi
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107nza0owfmyt215630

18. Được voi đòi tiên
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107yti3zjzimg170847

19. Núi ở trong lòng
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107ntiwywuyot199114

20. Bé cái nhầm
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107ody1zji2ym224510

21. Thầy trò giỏi toán
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107nzyxm2viyz214277

22. Thách nhầm người
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107zthjmgqwot203522

23. Quen tay
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107mmzhztfmnz201149

24. Tuyệt chiêu rửa bát


Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107mgqzy2uynd210602

25. Ý trời
Chống chỉ định đối vs đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú (update everyday) SieuthiNHANH200902114107mdi0odfly2186772