2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Mon Mar 19, 2018 12:32 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29366090_1660031110740631_2621747418254076407_n2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29366441_1660031220740620_7182158410397918392_n2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29340153_1660031330740609_7995220344882143179_n2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29356575_1660031477407261_8437477329210119543_n2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29386338_1660031587407250_3026300257738473821_n2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29386280_1660031697407239_5884150237647975385_n2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29340316_1660031904073885_1263373218413196373_n2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29342846_1660032164073859_2377804375458036847_n

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Mon Mar 19, 2018 12:35 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29366233_1738021469588097_7261436847262269440_n

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Mon Mar 19, 2018 12:54 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29388983_2088689751147278_2859256077948551168_n

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Mon Mar 19, 2018 12:56 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29339826_2088700374479549_3934396313235357696_n

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Mon Mar 19, 2018 1:00 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29340494_1600977206656973_7938977777835795553_n2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Tumblr_p5srcqdFnb1rvzgr7o1_12802018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Tumblr_p5srcqdFnb1rvzgr7o3_12802018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Tumblr_p5srcqdFnb1rvzgr7o4_1280

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Mon Mar 19, 2018 1:13 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29340223_1752240861502608_782296827141066052_n2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29386428_1290660517744932_6750308354201708147_n2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29314722_2098436967102543_3794512599953965056_n2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29343219_2098436993769207_2747903244003966976_n2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29340567_2098437073769199_8842480279617536000_n

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Mon Mar 19, 2018 1:34 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 29342618_1665770943511813_6413417669453676544_n

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Thu Feb 28, 2019 11:52 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 52961244_2214309458655806_7465244431415771136_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fsgn3-1

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53060063_2214309505322468_1128408343837147136_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_ht=scontent.fsgn3-1

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53462642_2214309555322463_5061242139380285440_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_ht=scontent.fsgn3-1

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Sun Mar 03, 2019 4:45 pm

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Fashion-forward-thinker-february-27-2019-005_C7F62E09A9EB4B93A99B3956AB6B25E9

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Mon Mar 04, 2019 8:04 pm

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53050621_2056539321100757_4033921455786819584_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQnAdpDpzdNcqJaAeV5NS3stQUMhKuqCP0lvWUCAnvaaOTvRSAYN3gNW9Hdlm2BIVYU&_nc_ht=scontent.fsgn2-1

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53150528_2056539354434087_3075050679601987584_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlsIYR80poJ-rHbIzlsia_kT6-zzKQUd_8RVTinD3QL3Sqhe9dsFSSEA8pFVaiTtVg&_nc_ht=scontent.fsgn2-3

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53155068_2056539397767416_3042731793728929792_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQmADdcxTIxFRITlU67KZEYvUvKfSGP-CpWoTxtFASy4nf7ygRuOPYyvvjv9xRL8KYE&_nc_ht=scontent.fsgn2-4

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Mon Mar 11, 2019 2:28 pm

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 45163660_2188777558062502_4872370879524241408_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_eui2=AeHsMpBi_4zjUTorrPnRe12GQi4XqP1OT2M6HCIYDGx8seaL0dpqXfmQfH8_PbwpUXqXQpsJD2lDhCbToKLw-RHHIx8l1uFhe8E6-RdlxL2NMQ&_nc_oc=AQlgxgF5pd_Dk6WHwtg0oLipAEh9wGrPVCAUIB_NCXgvyi_XWrmkzISIyrd9kMvFWT8&_nc_ht=scontent.fsgn2-42018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 45198439_2188777594729165_4622685983723225088_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeEKD-q6tD5XCDNZGXUw9RfFFCerHpqGNSkpkrXSDT9fF7-vkLiYYEb0TnubhVZRYJhAX2Gn18sqiJJBkq2-3FAiIp0oFone35zlojUnOSMI3g&_nc_oc=AQnsh80ufTLQJU1yhFU-f42B6GG46JCBMkiMI3zVzrPAICJrlxbxNLV8n54vZXbyyjw&_nc_ht=scontent.fsgn2-22018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 45267263_2188777624729162_2002379483574697984_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_eui2=AeEr_W-a4KwWZsJUckkk9qGCHUlZxk6b_VU9nDTwwoQoQjzsDhQqIBoRkW9MDrLD1KH55WTiiHFK5S9Mxp8W3oTb_cG2GMk2fz4x2etdUhTvWQ&_nc_oc=AQl8lDRSG_LUHlOeBC4YjT1q6B5_VQDCNRPBVKE9zQnGL04-UW7P0Y-n76yXp1FKk-s&_nc_ht=scontent.fsgn2-12018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 45226738_2188777661395825_7775421334535798784_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_eui2=AeGtVlZzLrckzhV7SlZ6GGE9sTNTQjO8YPe1isph72Dqnpe3UFP-c4_S2WH3r5EGBY3k0k3eeNYFhDag9Xvs_dLsx6PElJVXw_jux_Eu9CQ_Eg&_nc_oc=AQki_tDBCD6hYpQNqU0RiNqhmL1o0Kdk6VOxqbaBqMYGLNJGjA44B42E5qnJG851I5c&_nc_ht=scontent.fsgn2-1

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Tue Mar 12, 2019 8:05 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53198265_2101740436611059_4099460045383663616_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_eui2=AeGsex-sKiIxMnlFzzyVrfNZ8AWMDIVjljpjzGo1UJeQqIvCqf2ZClH6Ekcy6F2NgSFx6dU5iimRNCjuQQYRYtsKrbrHxcqgTWf-o00gyou83A&_nc_oc=AQl2bP8qqxlmis6RrJkYYArl3NxdxhoQn4nXVdYnElfAekDerhFoVSraqvZ2kV_SmZE&_nc_ht=scontent.fsgn2-32018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54202392_2101740536611049_4417780966706118656_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_eui2=AeETvyAazK5B7HDazTDRbpVNtqGch2oJAUnkRsOx89GOqTUlMD1HkdcQxsM1QmjVXp9vzEfYhteAPE2pD-Z5-caSsgpBANnr5kXjNzVVqxO6hQ&_nc_oc=AQmv5TVj_EW2eA-cLbpYepBTxu5jVVjz5CGEQG82QXnDWY9PlhMxxI6k9K6DL-B_VlI&_nc_ht=scontent.fsgn2-1

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Thu Mar 14, 2019 7:23 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53274775_1091359021072386_200726748277506048_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQkfORUzO7lmCchCft0giLjKGVgiE5OPBEqX5E8LMN-KyhQ5LOWjjfIfzczM8CiFetU&_nc_ht=scontent.fsgn2-32018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54356106_1091359047739050_6886573587726073856_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQn2R0WsDve4zqbhvNBnqqRwwIEYkT95aEuNoO1ZFU5PP5Gmfrof3zQojQC0ZTllxVs&_nc_ht=scontent.fsgn2-12018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53674799_1091359067739048_5445383717981782016_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkf99jdH82DfZPw0H-jtTr4NzxmDnjWxdZ_OPL0RqRnXqMXTOlqjJxenuloKPnHoMk&_nc_ht=scontent.fsgn2-42018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53968580_1091359094405712_1487979166157504512_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_oc=AQmm_TTpiaZUP2X5xQbjd4Ssx701YRC0LCNyTIG8vHiZL4M_qIw0mREc7RZpb7mfG_8&_nc_ht=scontent.fsgn2-32018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53593423_1091359107739044_8263473706924244992_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmvMiRi7lJVSxZFc2ZgO2kukhGn_RC05FIihL03dvKW9XsTzb__ImEE3FcqMoQWVPo&_nc_ht=scontent.fsgn2-1

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Fri Mar 15, 2019 10:10 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53831209_10156969965443903_8120659846694436864_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_eui2=AeHoEIUTfIlcnban_cewMDCTuSn-SOR4zhHuPv2t2e8ZOy1ulFacSJilnHHgXkSWlu4hG0xnZpwTY8mLReb0EcZyu9dheQFwdOkfBuBRusqY3Q&_nc_oc=AQltltT9zbf33OD9X1OgBwuWUKqJwnUCWhAS6Fmk87kCZ4mX-TJFzcY25vtCprf684E&_nc_ht=scontent.fsgn2-4

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54200869_10156969965623903_4075465832627437568_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_eui2=AeF2T8IWrutNBumjNBPVtd6l2JE-DNsFNRYHkrbLKKH9pgVoma54nIOoq_6Hlk4RqZFtijLx4QGjkN9UWdFG19mzabBgZwqVEZLuEPUJft5zRg&_nc_oc=AQmt_6dDO7f4NCCneZ0ak7yLp3Thxv5zadjcKy-uUCIOBNOgFyqHRH4EGgdiu1IDq8I&_nc_ht=scontent.fsgn2-3

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54729938_10156969965783903_2653878017528430592_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_eui2=AeGvdm3I0mSJ4500Uh3GJNbbSmwdnR_EaDpbwvanky823CgdBm3Wb7acrfNIb5XaW047DyaDGFfALg6OJsM5-2AxEZ1e47-Lccgpf1fLzNRtsA&_nc_oc=AQntQ1hbm2YwfSXrvkWFiLjcUMHKTLNOMGpcm9cal5SVtMsF183KecZhAKpQxpZu_5E&_nc_ht=scontent.fsgn2-1

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Sat Mar 16, 2019 7:05 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54002510_1467466900051091_7241258588394487808_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQlbIw_j94IhfW_UYUK2h4rdDNpxzuuRTmdbRZs9tIU8PeXmOsCgmwRxAXrcb6vWjgs&_nc_ht=scontent.fsgn2-1

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Sat Mar 16, 2019 7:39 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54374673_1092359087639046_8286365736583036928_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQm7XHZCKHw8MxU70WWPdjfAqg_OMurcihu4caLzATKoRtAyEap3i3EQqnfMyc2fyYo&_nc_ht=scontent.fsgn2-2

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53669207_1092359114305710_7938086795600723968_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmU5lC26CjcGL_YGV0HVHZbwUTIGmcxVyJtXDNgGB6BIuvH5GOmPmB3JKe0D6xR2h0&_nc_ht=scontent.fsgn2-2

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Sat Mar 16, 2019 4:48 pm

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53852513_1092536404287981_6830677500356460544_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQlFlkiPu15X8vJCDMf59h4Mjs1RHDjJV1oJPNfNJb7MOCGNe5mViq4LNOLG2f3tFGA&_nc_ht=scontent.fsgn2-12018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53814308_1092536457621309_252102038970695680_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkFiJcdBqVZAMpK77K-uoXA7VkBvLmrSKd1eYUTycZMWjl9-GfkXm5FUq_PwxvKx6c&_nc_ht=scontent.fsgn2-12018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54278583_1092536480954640_5231945648919543808_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQno1FO0geFvOr6hgGhs6BIE86fdcV0OZZGWqdfstRuTWTGXx5u4oqTaFKyUp72T4Rw&_nc_ht=scontent.fsgn2-22018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53749517_1092536514287970_202193518263795712_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQkC0ttHgfpQ7h1VqW_WDAe57jxrJXrTBNb3d-7FeMtYNoqIMM7OcO5htJF7C6Bs2Bw&_nc_ht=scontent.fsgn2-42018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54217354_1092536557621299_4254832789418934272_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmcmERwaGST8QCLK1XUslEB169SvSQYiAjK380x9jX4jEzGGH-JY4V18YDgowt5fmk&_nc_ht=scontent.fsgn2-22018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53761085_1092536597621295_7319451530329849856_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmoV94kCtHB4uwVKoLW9U3Qo8UbiomJ2gbzVb1OqQvUp1pw6BEVfB1SvzxbbnlvofE&_nc_ht=scontent.fsgn2-4

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Sun Mar 17, 2019 7:53 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53843141_2227639323959640_2225803733852225536_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQnZ0FRcPSL8Xd4hCN5MhRfwE6J9rn2Nlv4s5i5Wi0DkleFopAIKtMB-X2f-LAkmLaY&_nc_ht=scontent.fsgn2-4

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Mon Mar 18, 2019 3:27 pm

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54432797_1094148627460092_1086352200168374272_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQlwk4c04Zb2aI-LiojNPjHdF3QbT1MKcMgTdn5mpAfJwsXTQoKgOWggx3nB9Ftz9wg&_nc_ht=scontent.fsgn2-2

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54729302_1094148657460089_541681004788580352_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnpr_xaVyNQ3RAaXDkpl3-t2XuwwwUH1ZbC6oQ-UYGM6Ezvn_huWQqLT6wsT0F9jAk&_nc_ht=scontent.fsgn2-3

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54729179_1094148687460086_3625048300148752384_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQnqS4VKxYXmh7Kr-D7n8JfaDwKIrv5QeWBHsNKAIiXVMlvq8UATbm8Bx6jpk-pUYS4&_nc_ht=scontent.fsgn2-3

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Mon Mar 18, 2019 3:30 pm

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54372068_2091847707578129_5976328043264737280_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQlvjNFiM7TpdZNYQUTqX593s40ztIbOorfAjSHHMwxVkMTpoYWy0kKfNkHdAjXitX4&_nc_ht=scontent.fsgn2-32018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54727888_2091847774244789_6210133104942645248_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_oc=AQmC6udl7VQxU5tDAWhrm251X3EmA5guRum1FgOhivJYZ-GVFx-31e2AxynReKxWbs0&_nc_ht=scontent.fsgn2-22018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54417719_2091847814244785_4164289282476867584_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQlidIf7Wl6QABkE6IapEPRqz6E3_121fvaCFknhSMZe5QUY_aiCf4foxjF61VHLysc&_nc_ht=scontent.fsgn2-42018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54279292_2091847857578114_6968532644749377536_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQl4QAB-EUhW2fAaVdW6hug8sgJ-EXu2azwLU0pBAVLRZXpOHqeQD4cZkjmBoDAnuec&_nc_ht=scontent.fsgn2-3

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Tue Mar 19, 2019 8:20 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54525267_10155981643300598_1436660792370921472_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQnP-iLsxcV2Pb2GCOaYKxMc8jIQoJfxw9NX0L8KRhQdIEFMafxlV__6U4PNVN-2Osw&_nc_ht=scontent.fsgn2-4

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Tue Mar 19, 2019 8:26 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54798508_10155981663755598_881756201753247744_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQkmwwMJbNwB-Vjyrdu6yvKn80H4Qo6pBUckKo2Fy3eM8Ae22dKWiXRw2h-KaKPYMVY&_nc_ht=scontent.fsgn2-1

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Wed Mar 20, 2019 5:54 pm

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 54421977_1078444799029270_1338604283821555712_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQmKSheWIj_M1-6olCrF771WCHNVD4pLiixaxmDq1fi4dF0U7Bc7i7j-iSHLZcVTHM0&_nc_ht=scontent.fsgn2-4

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Thu Mar 28, 2019 8:32 am

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 53898185_2403311646353800_4694726526740987904_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnNSgkkD0LmFTFtA1p5YbyN2YjEfP_O6sCLXITBGxRzZFbh0k6XOzpjVkgnF9ywRjM&_nc_ht=scontent.fsgn2-2

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 55514052_2403311703020461_4382725654089564160_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_oc=AQmsHg05XkJxlf9K8Yov6qRFQk6hdngJErpZ6ixS1cbiB8qkAtHyqTeM1nzp2vveozE&_nc_ht=scontent.fsgn2-1

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 55788322_2403311746353790_7597393518482423808_n.jpg?_nc_cat=101&_nc_oc=AQkSp-Np8osZySxty6v6Lp9AVleyG-9NdimKTe2PXFpyDWKSDmRUc8q6QP6yn8UneQ4&_nc_ht=scontent.fsgn2-4

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 56182355_2403311766353788_9114773793070383104_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_oc=AQnIuY8bTf0e6Bp01HAWE2e-ctyVsuwSu4U1h4RYzCuyl6TCrXXLtKEQZxodnhNum0k&_nc_ht=scontent.fsgn2-2

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 55506950_2403311816353783_5858160934467403776_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_oc=AQmvorC_4BdIH8wd-RMWU_3ecnKgknovsF5vP3z8ZMSY9J2OqqAZs6b3IElCqazi6bo&_nc_ht=scontent.fsgn2-2

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Miko Ruan on Fri Mar 29, 2019 2:21 pm

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 55597507_2107222539373979_1540521545493905408_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_oc=AQmxbFCks940rYOROmU0fHTC_6TJZbaMyDaXDGjEFVqdSLLjaS33ahClODgmWamG8FE&_nc_ht=scontent.fsgn2-3

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 55669471_2107222546040645_5853464993319616512_n.jpg?_nc_cat=104&_nc_oc=AQmLhAvrQOZYmv2ka084E1d8URKJJQs2fzMQEBazC_Gbn1V_E7kNx5zPTFNpBgo11nA&_nc_ht=scontent.fsgn2-1

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 56119621_2107222599373973_3753037535295569920_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_oc=AQm13WC8BUY4E5_hOKfCtxlgWgBm8cquxewa6ea-s3uMn-d7A4KRe_wT_n6qBoHPTLg&_nc_ht=scontent.fsgn2-3

___________________________________
2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo 80230205_1890509511093360_4973330287749496832_o.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkysHVZwA6VtNlL5zK9J208oiKS_u1_8UJYV_wyKyJJQEJv8TOE7REziuFObxX-XU4&_nc_ht=scontent-hkg3-1
Miko Ruan
Miko Ruan
Forum Moderator
Forum Moderator

Beauty Level
Gold $ x 31
Points : 48900629
Diamond x 40
Nam Posts : 328199
Gold Apple x36
Birthday : 02/03/1988
No Pouple
Gold Key : Key 2
Location : TP Thủ Dầu Một
Join date : 10/12/2011
Reputation : 128
Model - 2

Về Đầu Trang Go down

2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo Empty Re: 2018 - 2019 | Bb Pilipinas | 2nd runner-up | Samantha Bernardo

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 4 trang 1, 2, 3, 4  Next

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết