Hôm nay: Wed Aug 21, 2019 1:18 am

Super Supporter

Thông tin về Nhóm

Super Supporter
Thực hiện đầy đủ thường xuyên các công việc được giao. Online tasks như tổng hợp dự đoán cá cược, tổ chức game, quizz, phỏng vấn. Offline tasks như tổ chức offline, tìm kiếm tài trợ, PR các hoạt động ...
Bạn hãy đăng nhập nếu muốn tham gia hay quản lý Nhóm làm việc. 
Tin nhắnTên truy cậpSố bàiLocationEmailWebsiteLựa chọn
Người điều hành nhóm
Aha Nguyên11979HnGửi emailWebsite của thành viên này 
Thành viên nhóm
Fu Fu7538TPHCM 
Kris_Le358Cao Lãnh - Đồng Tháp Website của thành viên này
shine4702Gửi email

Chuyển đến