Hôm nay: Wed Dec 12, 2018 2:47 am

Super Moderator

Thông tin về Nhóm

Super Moderator
Quyền quản lý trên toàn bộ Diễn đàn & chat box. Hỗ trợ xây dựng nội dung, nhắc nhở members phạm quy & đôn đốc các moderator & supporter.
Bạn hãy đăng nhập nếu muốn tham gia hay quản lý Nhóm làm việc. 
Tin nhắnTên truy cậpSố bàiLocationEmailWebsiteLựa chọn
Người điều hành nhóm
Gửi tin nhắnAha Nguyên11979HnGửi emailWebsite của thành viên này 
Thành viên nhóm
Gửi tin nhắnSammul Doan67301In your hearts!!!Gửi email

Chuyển đến